سیاست حفظ حریم خصوصی

برنامه و وبسایت DearMamma

۱. مقدمه

پیش از استفاده از برنامه آگاهی‌بخشی سرطان سینه DearMamma («برنامه DearMamma»، «برنامه»، «سرویس») و/یا وب‌سایت مرتبط DearMamma («وب‌سایت»، «سرویس»)، که هر دو را The DEAR Foundation در سوئیس («DEAR Foundation» یا «ما») اداره می‌کند، سیاست حفظ حریم خصوصی («سیاست») را به‌دقت بخوانید. استفاده شما از برنامه DearMamma و/یا وب‌سایت DearMamma منوط به پذیرش و رعایت این «سیاست» است. این «سیاست» بر همه بازدیدکنندگان، کاربران و استفاده‌کنندگان از «برنامه» و/یا «وب‌سایت» اعمال می‌شود. شما با استفاده از «برنامه» و/یا «وب‌سایت»، رعایت این «سیاست» را می‌پذیرید. اگر با هر بخش از «سیاست» مخالف باشید، مجاز به استفاده از «سرویس» نخواهید بود.

The DEAR Foundation برنامه و وب‌سایت DearMamma را به‌عنوان خدمات رایگان توسعه داده است. این «سرویس» را The DEAR Foundation به صورت رایگان و «همان طور که هست» ارائه می‌کند. استفاده از «سرویس» ما به معنای پذیرش جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات مندرج در این «سیاست» است. داده‌های شخصی که ما جمع‌آوری می‌کنیم، برای ارائه و بهبود «سرویس» به کار می‌رود. ما اطلاعات شما را فقط بر اساس ضوابط این «سیاست» استفاده یا به‌اشتراک‌گذاری می‌کنیم.

اگر خواستار استفاده از «سرویس» ما هستید، باید با جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها طبق مفاد این «سیاست» موافقت کنید. The DEAR Foundation مسئول جمع‌آوری و پردازش داده است و داده‌های شخصی را طبق

 • قانون فدرال محافظت از داده‌های سوئیس (FADP) و
 • قانون عمومی محافظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) مصوب ۲۰۱۸/۰۵/۲۵ پردازش می‌کند.

داده‌های شخصی که ما جمع‌آوری می‌کنیم برای ارائه و بهبود «سرویس» به کار می‌رود. استفاده و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات شما با اشخاص ثالث فقط بر اساس مفاد این «سیاست» صورت می‌گیرد.

طرف مسئول
The DEAR Foundation
Obfelderstrasse 41a
‪8910 Affoltern am Albis
Switzerland

آدرس ایمیل: 

۲. جمع‌آوری و استفاده از داده‌های شخصی

داده‌های شخصی به هر نوع اطلاعات مرتبط با اشخاص خاص یا قابل شناسایی مانند نام، نشانی، شماره تلفن یا ایمیل اطلاق می‌شود. اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است مشمول پردازش شود.

۲.۱ کوکی‌ها

کوکی‌ها و فناوری‌های مشابه ویژه دستگاه‌های همراه و وب‌سایت‌ها در واقع فایل‌های حاوی مقادیر اندک داده هستند که معمولاً به عنوان شناساگرهای یکتا و بی‌نام به کار می‌روند. این فایل‌ها به‌وسیله وب‌سایت‌هایی که از آن‌ها بازدید می‌کنید به مرورگر شما ارسال و در حافظه داخلی دستگاه شما ذخیره می‌شود.

«سرویس» ما از کوکی‌ها استفاده می‌کند. در ضمن، «برنامه» ممکن است از کد و کتابخانه‌های شخص ثالث که از کوکی‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات و بهبود خدمات‌شان استفاده می‌کنند، بهره بگیرد.

گزینه انصراف

همواره این امکان را دارید که اجازۀ داده‌شده برای استفاده از کوکی‌ها را لغو کنید یا به استفاده از داده‌های خود توسط کوکی‌ها اعتراض نمایید. برای این کار باید گزینه استفاده از کوکی‌ها را در مرورگر یا دستگاه خود غیرفعال کنید.
اگر رضایت خود را پس بگیرید یا استفاده از کوکی‌ها را نپذیرید، نمی‌توانید از برخی بخش‌های این «سرویس» استفاده کنید.

۲.۲ برنامه DearMamma

کاربر می‌تواند از برنامه DearMamma به صورت ناشناس استفاده کند یا برنامه را شخصی‌سازی کند.


۲.۲.۱. ذخیره‌سازی محلی و صریح داده‌های شخصی در طول معاینه سرطان سینه


داده‌های شخصی که در جریان معاینه سرطان سینه جمع‌آوری می‌شود و در مدت استفاده از «برنامه» وارد و/یا ذخیره می‌شود (یادداشت، عکس، صدا) همواره در حافظه محلی تلفن کاربر ذخیره می‌شود. The DEAR Foundation و/یا اشخاص ثالث به این نوع داده‌ها دسترسی ندارند.


۲.۲.۲. داده‌های شخصی که در اختیار اشخاص ثالث قرار می‌گیرد


علاوه بر داده‌های شخصی که در جریان معاینه سرطان سینه جمع‌آوری می‌شود (جزئیات در بخش ۲.۲.۱ این سیاست ارائه شده است) و در حافظه محلی دستگاه شخصی شما ذخیره می‌شود، برخی داده‌ها نیز در اختیار اشخاص ثالث قرار می‌گیرد. در این شرایط، ما همه الزامات قانونی را رعایت می‌کنیم و از این داده‌ها فقط بر اساس ضوابط این سیاست حفظ حریم خصوصی استفاده می‌کنیم: 


سابقه موقعیت مکانی و نمایه‌های جابجایی فاش نمی‌شود


داده‌های مکانی برای ایجاد سابقه موقعیت مکانی یا نمایه جابجایی دستگاه‌های مرتبط و/یا کاربران آن‌ها پردازش نمی‌شود.

کیت توسعه نرم‌افزار (SDK) فیس‌بوک

«برنامه» ما از کیت توسعه نرم‌افزار فیس‌بوک (Facebook SDK) شبکه اجتماعی فیس‌بوک استفاده می‌کند. متصدی این کیت شرکت Facebook به نشانی ‎1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA است. برای کاربران ساکن اروپا، متصدی کیت شرکت Facebook Ireland به نشانی ‎4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland است.

Facebook SDK برای سنجش کارآیی تبلیغات فیس‌بوکی («تبلیغات فیس‌بوک») برنامه DearMamma که از سوی The DEAR Foundation در فیس‌بوک قرار می‌گیرد، به کار می‌رود. Facebook SDK در واقع رابط انتقال اطلاعات مربوط به نمایش تبلیغات در دستگاه نهایی است. در ضمن، این کیت تحلیل داده‌ها و رفتار کاربر «برنامه» را ارزیابی می‌کند.

Google Analytics

«برنامه» ما از Google Analytics استفاده می‌کند. اپراتور آن شرکت Google به نشانی ‎1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") است. اپراتور آن برای کاربران ساکن اروپا شرکت Google Ireland به نشانی Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland است.

کارکرد Google Analytics for Mobile Apps سنجش و بهینه‌سازی میزان استفاده کاربر از «برنامه» ما و مشارکت کاربر در آن است.

۲.۳ وب‌سایت DearMamma

Facebook Pixel

وب‌سایت ما از Facebook Pixel مربوط به شبکه اجتماعی فیس‌بوک استفاده می‌کند. اپراتور این کیت شرکت Facebook به نشانی ‎1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA است. اپراتور آن برای کاربران ساکن اروپا شرکت Facebook Ireland به نشانی ‎4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland است.

Facebook Pixel برای نمایش «تبلیغات فیس‌بوک» به شما در مدت بازدید از وب‌سایت DearMamma به کار می‌رود. این ابزار گروه‌های هدف «تبلیغات فیس‌بوک» را تعیین می‌کند. به کمک Facebook Pixel می‌توانیم کارایی «تبلیغات فیس‌بوک» را برای اهداف آماری و تحقیقات بازار ارزیابی کنیم.

Google Analytics

«وب‌سایت» ما از Google Analytics استفاده می‌کند. اپراتور آن شرکت Google به نشانی ‎1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") است. اپراتور آن برای کاربران ساکن اروپا شرکت Google Ireland به نشانی Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland است.

کارکرد Google Analytics ویژه وب‌سایت‌ها، سنجش و بهینه سازی میزان استفاده کاربر از «وب‌سایت» ما و مشارکت کاربر در آن است.

Pinterest-Tag Conversation-Tracking

«وب‌سایت» ما از Pinterest-Tag Conversation-Tracking (Pinterest-Tag) استفاده می‌کند. اپراتور آن شرکت Pinterest به نشانی ‎505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States است. اپراتور آن برای کاربران ساکن اروپا شرکت Pinterest Europe به نشانی Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland است.

The Pinterest-Tag قطعه کدی است که امکان رهگیری کاربران وب‌سایت و رفتارهای کاربران در وب‌سایت پس از مشاهده Pinterest Advertisement را فراهم می‌کند. در ضمن، این کد کارایی Pinterest Advertisement را ارزیابی می‌کند.

۳. دیگر سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی

«برنامه» ممکن است حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌ها و خدمات شخص ثالثی باشد که تحت مالکیت یا مدیریت The DEAR Foundation نیستند. The DEAR Foundation نظارتی بر محتوا، سیاست حفظ حریم خصوصی یا روال‌های وب‌سایت‌ها یا خدمات شخص ثالث ندارد و در این زمینه مسئولیتی نمی‌پذیرد. شما همچنین اعلام می‌کنید و می‌پذیرید که The DEAR Foundation در قبال خسارت یا زیان واقعی یا احتمالی ناشی از/مرتبط با مصرف یا استناد به محتواها، کالاها یا خدمات ارائه‌شده در/از طریق این وب‌سایت‌ها یا خدمات مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم نخواهد داشت.

خدمات مورد استفاده و/یا مرتبط با «برنامه» و/یا «وب‌سایت»

 • اینستاگرام به وسیله شرکت Instagram واقع در ‎1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA اداره می‌شود. شرکت مادر آن، Facebook به نشانی ‎1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA است.

  وب‌سایت: https://www.instagram.com

  سیاست حفظ حریم خصوصی: https://instagram.com/about/legal/privacy

 • فیس‌بوک شرکت Facebook به نشانی ‎4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (برای اروپا) و Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (خارج از اروپا) آن را اداره می‌کند.

  وب‌سایت: https://www.facebook.com
  سیاست حفظ حریم خصوصی: https://www.facebook.com/about/privacy
 • پینترست به وسیله شرکت Pinterest واقع در ‎635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA اداره می‌شود.

  وب‌سایت: https://www.pinterest.com
  سیاست حفظ حریم خصوصی: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
 • یوتیوب: شرکت Google Ireland به نشانی Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (برای اروپا) و ‎Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (خارج از اروپا) آن را اداره می‌کند.

  وب‌سایت: https://www.youtube.com
  سیاست حفظ حریم خصوصی: https://policies.google.com/privacy
 • Google API Fonts:‏ شرکت Google Ireland به نشانی Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (برای اروپا) و Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (خارج از اروپا) آن را اداره می‌کند.

  وب‌سایت: https://fonts.google.com
  سیاست حفظ حریم خصوصی: https://policies.google.com/privacy

گزینه انصراف
حق پس گرفتن رضایت یا اعلام مخالفت با مصرف خدمات دیگر وب‌سایت‌ها و/یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی فوق‌الذکر همواره برای شما محفوظ است. برای این کار، به وب‌سایت‌ها و/یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی فوق‌الذکر مراجعه کنید و انصراف خود را اعلام نمایید.

به کمک خدمات زیر، کاربر می‌تواند داوطلبانه پیوند «وب‌سایت» ما را با دیگر کاربران احتمالی به اشتراک بگذارد

۴. فروشگاه‌های برنامه

برنامه DearMamma را می‌توانید در پلتفرم‌های آنلاین ویژه («فروشگاه‌های برنامه») دانلود کنید. در این زمینه، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی هریک از آن‌ها اعمال می‌شود. خدمات مورد استفاده

۵. پیام‌های لحظه‌ای

بر اساس موافقت کاربر، برنامه DearMamma می‌تواند پیام لحظه‌ای به کاربر بفرستد. این پیام‌ها ممکن است، حتی در زمانی که کاربر از «برنامه» استفاده نمی‌کند، به کاربر نمایش داده شود. کاربر در هر زمان می‌تواند روند ارسال پیام‌های لحظه‌ای را در تنظیمات اعلان دستگاه خود تغییر دهد.

۶. داده‌های گزارش

ارائه‌دهنده این «برنامه» و «وب‌سایت» اطلاعات خاصی را جمع‌آوری و در فایل‌های گزارش سرور ذخیره می‌کند. این اطلاعات به طور خودکار برای ما ارسال می‌شود.
این «داده‌های گزارش» ممکن است شامل اطلاعاتی مانند نشانی پروتکل اینترنت (IP) دستگاه، نام دستگاه، نسخه سیستم عامل، پیکربندی «برنامه» هنگام استفاده از «سرویس» ما، ساعت و تاریخ استفاده شما از «سرویس» و آمار دیگر باشد.

۷. ارائه‌دهندگان سرویس

شرکت‌ها و افراد شخص ثالث ممکن است در زمینه‌های زیر به ما کمک کنند:

 1. تسهیل ارائه و بهبود «سرویس»؛
 2. ارائه «سرویس» از طرف ما؛
 3. ارائه خدمات مرتبط با «سرویس»؛ یا
 4. همکاری با ما در زمینه تحلیل شیوه‌های استفاده از «سرویس» ما.

به آگاهی کاربران این «سرویس» می‌رسانیم که اشخاص ثالث فقط به داده‌های شخصی ذکرشده در بخش ۲.۲.۲ این «سیاست»، با هدف ایفای وظایفی که از طرف ما به آن‌ها واگذار شده است دسترسی دارند. البته این شرکت‌ها و افراد ملزم به محافظت از اطلاعات شما هستند و نمی‌توانند این اطلاعات را برای اهداف دیگر فاش یا استفاده کنند.

۸. امنیت

از این که به ما اعتماد کرده و داده‌های شخصی خود را در اختیار ما قرار داده‌اید، از شما سپاسگزاریم. ما سعی می‌کنیم که برای محافظت از آن‌ها از روش‌های پذیرفته‌شده تجاری بهره بگیریم. البته، هیچ‌یک از روش‌های انتقال اینترنتی یا ذخیره‌سازی الکترونیکی ۱۰۰% امن نیست و ما نمی‌توانیم امنیت مطلق را تضمین کنیم.

۹. حریم خصوصی کودکان

«سرویس» «برنامه» و «وب‌سایت» مناسب افراد زیر ۱۸ سال نیست. ما هرگز عمداً به جمع‌آوری اطلاعات شخصی افراد زیر ۱۸ سال نمی‌پردازیم. اگر متوجه شویم که فرد زیر ۱۸ ساله‌ای اطلاعات خود را در اختیار ما قرار داده است، بلافاصله آن اطلاعات را از سرورهای خود حذف می‌کنیم. اگر پدر/مادر یا سرپرست هستید و می‌دانید که فرزندتان اطلاعاتی به ما ارائه کرده است، با ما تماس بگیرید تا اقدامات لازم انجام بگیرد.

۱۰. تغییرات این سیاست حفظ حریم خصوصی

ما حق داریم که، بنا به صلاحدید خود، این «سیاست» را در هر زمان تغییر دهیم یا جایگزین کنیم. البته تغییرات این «سیاست» به آگاهی کاربران خواهد رسید. تغییرات بلافاصله پس از انتشار در این صفحه اجرایی می‌شود.

۱۱. حقوق کاربر

طبق الزامات قانونی مرتبط، کاربران از این حقوق در زمینه داده‌های شخصی برخوردارند: حق اعلام مخالفت، حق اطلاع‌رسانی، حق حذف داده‌ها، حق اصلاح، حق انتقال داده‌ها و حق تسلیم شکایت به نهاد نظارتی (قانون محافظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا).

۱۲. حذف داده‌ها

طبق الزامات قانونی، داده‌هایی که ما پردازش کرده‌ایم بلافاصله پس از باطل یا بی‌اثر شدن مجوز پردازش حذف می‌شود (مثلاً زمانی که هدف از پردازش این داده‌ها دیگر کاربرد و/یا ضرورتی نداشته باشد).

۱۳. تماس با ما

برای طرح پرسش‌ها یا درخواست‌های مربوط به این «سیاست»، از طریق ایمیل زیر با ما تماس بگیرید:

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ آوریل ۲۰۲۱

سایر زبانها

این وبسایت برای اطمینان از ارائۀ بهترین تجربه به شما، از کوکیها استفاده میکند |سیاست حفظ حریم خصوصی