תנאים

1. מבוא

אנא קראי את התנאים ("תנאים", "התנאים") בעיון לפני השימוש ביישום המודעות DearMamma לסרטן השד ("היישום DearMamma", "היישום", "שירות") ו/או באתר DearMamma הנלווה לו ("אתר", "שירות"), המופעלים על ידי The DEAR Foundation שבשוויץ ("DEAR Foundation", "אנו", "אנחנו" או "שלנו"). התנאים הללו, יחד עם מדיניות הפרטיות, מהווים הסכם משפטי ומחייב ("הסכם") בינך לבין The DEAR Foundation בנוגע לשימוש שלך בשירותים. הגישה והשימוש שתעשי ביישום DearMamma ו/או באתר DearMamma מותנה בקבלה ובציות לתנאים הללו. התנאים הללו חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואנשים אחרים שניגשים לשירות או שמשתמשים בו. בהורדה, בגישה או בשימוש בשירות את מסכימה לציית לתנאים הללו. אם אינך מסכימה לחלק כלשהו של התנאים, אינך מורשה לגשת לשירות. אינך מורשה להעתיק או לשנות את היישום ו/או את האתר, כל חלק מהיישום ו/או האתר, או הסימנים המסחריים של היישום ו/או האתר בכל דרך. אינך מורשה לנסות ולחלץ את קוד המקור של היישום, וכן אינך מורשה לתרגם את השירות לשפות אחרות או ליצור ממנו גרסאות נגזרות. השירות עצמו, וכל הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים, הזכויות בבסיס הנתונים וכן זכויות קניין רוחני נוספות שקשורות בו, עדיין יהיו שייכים ל-The DEAR Foundation.

2. הנחיות למשתמשי היישום והאתר

היישום והאתר שומרים ומעבדים פרטים אישיים שסיפקת לנו, במטרה לשפר את השירות שאנו מציעים. אנו מתייחסים למדיניות הפרטיות בנוגע לאיסוף ולהגנה על הפרטים האישיים שלך. באחריותך לשמור על הטלפון שלך ולגשת ליישום ו/או לאתר בצורה מאובטחת. משום כך, אנו ממליצים שלא לפרוץ את המכשיר (jailbreak או root), כלומר להסיר הגבלות תוכנה שקיימות במערכת ההפעלה הרשמית של המכשיר. דבר מעין זה עלול לגרום לכך שהטלפון שלך יהיה פגיע לרוגלות/וירוסים/תכניות זדוניות, שתכונות האבטחה שלו ייפגעו ואף שהיישום לא יפעל כשורה כלל. פונקציות מסויימות ביישום ובאתר יחייבו חיבור פעיל של המכשיר לאינטרנט. החיבור עשוי להיות באמצעות רשת Wi-Fi אלחוטית, או חיבור סלולרי של ספק השירות שלך. The DEAR Foundation אינו מתחייב על כך שהשירות יפעל בפונקציונליות מלאה אם לא תהיה לך גישה לרשת, ו/או אם חבילת הנתונים שלך תיגמר. אם השימוש בשירות נעשה מחוץ לאזור הכיסוי של רשת ה-Wi-Fi האלחוטית, עלייך לזכור שתנאי ההסכם שלך עם ספק הסלולר יישארו בתוקף. כתוצאה מכך, ייתכן שתחויבי על ידי הספק בגין עלות העברת הנתונים במהלך החיבור וכאשר תגשי לשירות, או שיחולו חיובים נוספים של צד שלישי. בשימוש בשירות, את מקבלת אחריות לכל חיוב מעין זה, כולל חיובי נתונים בנדידה אם תשתמשי בשירות מחוץ למקום מגורייך (כלומר האזור או הארץ) מבלי לנטרל את אפשרות השימוש בנתונים בזמן נדידה. אם אינך משלמת את החשבון על המכשיר באמצעותו את משתמשת בשירות, אנא דעי שאנו מניחים כי קיבלת הרשאה ממשלם החשבון לשימוש בשירות. את מסכימה כי, עד למידה המותרת בחוק, התרופה הבלעדית והיחידה לכל בעיה או חוסר שביעות רצון בשירות היא להסיר את היישום ולהפסיק להשתמש באתר.  The DEAR Foundation וחברות הבת שלה, השותפים, היורשים, והממונים וכן עובדיהם, הסוכנים, המנהלים והאחראים לא ישאו בכל חבות לכל הפסד או נזק הנובע מהדברים הבאים:

  1. חוסר יכולתך לגשת ליישום, לשירות או לשירותים או להשתמש בהם;
  2. כל שינוי שאנו עשויים לבצע ביישום, באתר או בשירותים;
  3. כל חוסר דיוק או פגם בתוכן כלשהו ביישום, באתר או בשירותים;
  4. כל הפסד עסקי או איבוד רווחים, בין אם באופן ישיר או עקיף בכל המקרים הנובעים מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש ביישום, באתר או בשירותים.

3. שינויים ביישום ו/או באתר

The DEAR Foundation מחוייב לוודא כי היישום והאתר שימושיים ויעילים עד כמה שניתן. מסיבה זו, אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים ביישום ו/או באתר או לחייב בגין השירותים שניתנים באמצעותם, בכל עת ומכל סיבה. לעולם לא נחייב אותך עבור היישום ו/או האתר או השירותים הניתנים באמצעותם מבלי ליידע אותך מראש ולהסביר מהן הסיבות לתשלום. בעתיד, ייתכן שנרצה לעדכן את השירות. היישום זמין כעת ב-Android וב-iOS - הדרישות עבור המערוכת עשויות להשתנות, ועליך להוריד את העדכונים אם ברצונך להמשיך ולהשתמש ביישום. The DEAR Foundation אינו ערב לכך שתמיד יהיו עדכונים ליישום ו/או לאתר, כך שהם יהיו רלבנטיים עבורך ו/או יעבדו עם הגרסה המותקנת במכשיר שלך. עם זאת, את מתחייבת לקבל תמיד את העדכונים ליישום כאשר הם יוצעו לך.

4. תנאים וסיום

ההסכם בינך לבין The DEAR Foundation יישארו בתוקף עד שיגיעו לסיומם על ידך או על ידינו. אנו עשויים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה או ללא סיבה כלל, להשעות או לסיים את השירות ביישום ו/או באתר עם או ללא מתן הודעה מראש. אלא אם ניידע אותך אחרת, במקרה של סיום, (א) הזכויות והרישיונות שהוענקו לך בכפוף לתנאים אלה יבואו לסיומם; (ב) עלייך להפסיק ולהשתמש ביישום ו/או באתר, וכן (אם יש צורך) למחוק אותם מהמכשיר שלך. כמו כן, השירות יופסק לאלתר, ללא הודעה מראש מ-The DEAR Foundation, במקרה בו לא תצייתי למי מהתנאים האמורים. תוכלי להביא הסכם זה לסיומו גם על ידי מחיקת היישום וכל העותקים ממנו מהמכשיר הנייד שברשותך ו/או על ידי הפסקת השימוש באתר.

5. שינויים בתנאים

אנו שומרים את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף את התנאים הללו בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מייד לאחר פרסומם בדף זה.

6. החוק הישים ואזור שיפוט

התנאים הללו וכן מדיניות הפרטיות יהיו כפופים ותואמים לחוקי שוויץ ולתקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR) של האיחוד האירופי. את מסכימה בזאת ובאופן בלתי חוזר כי לבתי המשפט של שוויץ תהיה סמכות בלעדית ליישב כל מחלוקת שעשויה לנבוע או שתהיה קשורה לתנאים הללו ולמדיניות הפרטיות, או לקשר המשפטי שנובע מהם.

7. זכויות יוצרים

כל החומרים ביישום ו/או באתר הינם קניין רוחני של The DEAR Foundation, אלא אם צוין אחרת.  למעט במקרים בהם קיבלת מאתנו רשות מפורשת ובכתב, השכפול, השינוי או האחסון של כל חלק מהתוכן שלנו (טקסט, תמונות או סרטונים) מכל סיבה שאינה שימוש אישי ולא מסחרי, יהוו עבירה על החוק. כל התוכן מוגן בחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

8. שונות

התנאים הללו, יחד עם מדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין The DEAR Foundation בנוגע לשימוש שלך ביישום, באתר או בשירותים, והוא קודם לכל הסכם קודם שעשוי להתקיים בינך לבין The DEAR Foundation. במקרה בו תנאי מהתנאים האמורים או מדיניות הפרטיות יתגלה כלא תקף, לא חוקי או שאינו בר אכיפה, התוקף, החוקיות ויכולת האכיפה של התנאים הנותרים לא יושפעו בכל צורה ולא ייפגעו.

9. יצירת קשר עמנו

אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע לתנאים שלנו, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעים הבאים 

עדכון אחרון: 22. אפריל 2021

Choose your language

באתר אינטרנט זה נעשה שימוש בקובצי עוגייה כדי להבטיח שתיהני מחוויה מיטבית באתר |מדיניות פרטיות