מדיניות פרטיות

היישום DearMamma והאתר

1. מבוא

אנא קראי את מדיניות הפרטיות ("המדיניות") בעיון לפני השימוש ביישום המודעות DearMamma לסרטן השד ("היישום DearMamma", "היישום", "שירות") ו/או באתר DearMamma הנלווה לו ("אתר", "שירות"), המופעלים שניהם על ידי DEAR Foundation שבשוויץ ("DEAR Foundation", "אנו", "אנחנו" או "שלנו"). השימוש שתעשי ביישום DearMamma ו/או באתר DearMamma מותנה בקבלה ובציות למדיניות. המדיניות חלה על כל המבקרים, המשתמשים ואנשים אחרים שמשתמשים ביישום ו/או באתר. בשימוש ביישום ו/או באתר את מסכימה לציית למדיניות זו. אם אינך מסכימה לחלק כלשהו של המדיניות, אינך מורשה לגשת לשירות.

DEAR Foundation פיתח את היישום DearMamma ואת האתר כשירות ללא תשלום. השירות מוענק על ידי The DEAR Foundation ללא עלות, ומיועד לשימוש כפי שהוא. אם תבחרי להשתמש בשירות שלנו, את מסכימה לאיסוף ולשימוש במידע רלבנטי למדיניות זו. הפרטים האישיים שאנו אוספים משמשים לצורך אספקת השירות ולשיפורו. אנו נשתמש במידע שלך או נשתף אותו רק כמתואר במדיניות זו.
אם תבחרי להשתמש בשירות שלנו, את מסכימה לאיסוף ולשימוש בנתונים בכפוף למדיניות זו. The DEAR Foundation אחראי על איסוף הנתונים ועיבודם, והוא מעבד פרטים אישיים בהתאם

  • לחוקים הפדרליים השוויצרים בנוגע להגנה על נתונים ("FADP") וכן
  • תקנת ההגנה הכללית של האיחוד האירופי על נתונים ("GDPR") מ-25/05/2018.

הפרטים האישיים אותם אנו אוספים משמשים לאספקת השירות ולשיפורו. אנו נשתמש במידע זה ונשתף אותו עם גורמים חיצוניים רק בהתאם למוגדר במדיניות זו.

הגורם האחראי
The DEAR Foundation
Obfelderstrasse 41a
8910 Affoltern am Albis
Switzerland

כתובת דואר אלקטרוני: 

2. איסוף פרטים אישיים ושימוש בהם

פרטים אישיים מוגדרים כמידע שמתייחס לאדם ספציפי או בר זיהוי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או דואר אלקטרוני. דבר זה משפיע הן על אדם פיזי והן על ישות משפטית אשר הנתונים שלהם מעובדים.

2.1 Cookies

קובצי Cookie וכן טכנולוגיות למכשירים ניידים ולאתרים הינם קבצים המכילים כמות קטנה של נתונים, והם נמצאים בשימוש שכיח כמזהים ייחודיים ואנונימיים. המזהים הללו נשלחים לדפדפן מהאתרים בהם את מבקרת, והם נשמרים בזיכרון הפנימי של המכשיר שלך.
השירות שלנו עושה שימוש בקובצי Cookie. בנוסף, היישום עשוי להשתמש בקוד של גורם חיצוני וכן בספריות אשר משתמשים בקובצי Cookie לצורך איסוף מידע ולשיפור השירות המוצע.

אפשרות ביטול הרשמה

תמיד עומדת לרשותך האפשרות לבטל את האישור שנתת לשימוש בקובצי Cookie, או להתנגד לשימוש בנתונים שלך ב-Cookies. תוכלי לעשות זאת באמצעות נטרול השימוש בקובצי Cookie בדפדפן או במכשיר.
אם בחרת לבטל את הסכמתך או לסרב לשימוש בקובצי Cookie, ייתכן שלא תוכלי להשתמש בחלקים מסויימים של השירות.

2.2 היישום DearMamma

ניתן להשתמש ביישום DearMamma באופן אנונימי או להתאים אותו אישית.


2.2.1. אחסון מקומי של פרטים אישיים במהלך בדיקת סרטן השד


פרטים אישיים הנאספים במהלך הבדיקה לגילוי סרטן השד, אשר מוזנים ו/או נשמרים (הערות, תמונות, שמע) במהלך השימוש ביישום נשמרים תמיד בזיכרון המקומי של הטלפון. The DEAR Foundation ו/או צד שלישי כלשהו לא יקבלו גישה לנתונים מסוג זה.


2.2.2. פרטים אישיים המשותפים עם גורמי צד שלישי


בנוסף לפרטים האישיים אשר נאספו במהלך הבדיקה לגילוי סרטן השד (לפרטים, ניתן לעיין בסעיף 2.2.1 של מדיניות זו), השמורים בזיכרון המכשיר המקומי שלך, ישנם גם פרטים אישיים אותם אנו משתפים עם גורמים חיצוניים. במקרים מעין אלה אנו מצייתים לכל הדרישות החוקיות, ואנו משתמשים בנתונים אך ורק כמתואר במדיניות פרטיות זו: 
אי קיומם של נתוני היסטוריה ופרופילי תנועה
נתוני המיקום אינם מעובדים ליצירת היסטוריית מיקום או פרופיל תנועה של המכשירים שבשימוש ו/או של המשתמשים בהם.

ערכת פיתוח תכנה (SDK) עבור Facebook

היישום שלנו משתמש בערכת פיתוח התכנה עבור Facebook ("Facebook SDK") השייכת לרשת החברתית Facebook. המפעיל הינו Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. עבור משתמשים הנמצאים באירופה, המפעיל הינו Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Facebook SDK משמש למדידת יעילות הפרסום ב-Facebook ("מודעות Facebook") עבור יישום DearMamma, אשר מועלה ל-Facebook על ידי The DEAR Foundation. Facebook SDK משמש כממשק לשידור מידע לצורך הצגת פרסומות בהתקן הקצה. בנוסף, הוא מבצע מעקב וניתוח נתונים וכן עוקב אחר התנהלות המשתמש ביישום.

Google Analytics

היישום שלנו עושה שימוש ב-Google Analytics. המפעיל הוא Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). עבור משתמשים באירופה, המפעיל הוא Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Google Analytics for Mobile Apps מודד וממטב את ההצטרפות והמעורבות של המשתמשים ביישום.

2.3 אתר DearMamma

Facebook Pixel

האתר שלנו עושה שימוש ב-Facebook Pixel של הרשת החברתית Facebook. המפעיל הינו Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. עבור משתמשים באירופה, המפעיל הוא Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Facebook Pixel משתמש להצגת מודעות Facebook בפני מבקרי האתר DearMamma. הוא מזהה אותך ומשייך אותך לקבוצת יעד לצורך הצגת מודעות Facebook. בעזרת Facebook Pixel, נוכל לעקוב גם אחר יעילות מודעות Facebook לצורך ניתוח סטטיסטי ושיווק.

Google Analytics

היישום שלנו עושה שימוש ב-Google Analytics. המפעיל הוא Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). עבור משתמשים באירופה, המפעיל הוא Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Google Analytics לאתרים מודד וממטב את ההצטרפות והמעורבות של משתמשים באתר שלנו.

Pinterest-Tag Conversation-Tracking

האתר שלנו עושה שימוש ב-Pinterest-Tag Conversation-Tracking ("Pinterest-Tag"). המפעיל הוא Pinterest Inc, 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States. עבור משתמשים באירופה, המפעיל הוא Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Pinterest-Tag הוא מקטע קוד שמאפשר לעקוב אחר משתמשי האתר והפעולות שהם מבצעים בו לאחר צפייה בפרסומת של Pinterest. בנוסף, הוא מודד את היעילות של פרסומות Pinterest.

3. אתרים נוספים ומדיה חברתית

היישום עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים או לשירותים שאינם בבעלות או בשליטת The DEAR Foundation. ל-The DEAR Foundation אין כל שליטה בהם, ואיננו לוקחים אחריות על התוכן, על מדיניות הפרטיות או על הנהלים של כל אתר או שירות הניתנים על ידי צד שלישי. כמו כך, את מסכימה ומאשרת גם ש-The DEAR Foundation לא ישא באחריות או בחבות, ישירה או עקיפה, לכל נזק או הפסד אשר ייגרמו או ייגרמו לכאורה בנוגע לשימוש או להסתמכות על תוכן, טובין או שירותים מעין אלה הזמינים באתרים או בשירותים כאלה או דרכם.
שירותים הנמצאים בשימוש האתר ו/או היישום שלנו ו/או מקושרים אליהם

אפשרות ביטול הרשמה
תמיד עומדת לרשותך האפשרות לבטל אישור שניתן או להתנגד לשימוש בשירות באתרים אחרים ו/או בפלטפורמות המדיה החברתית הנזכרות לעיל. לשם כך, עליך לבקר באתרים הנזכרים ו/או בפלטפורמת המדיה החברתית ולבטל את הרשמתך.

בשירותים הבאים, המשתמש יכול לשתף מרצונו את הקישור של האתר שלנו עם משתמשים פוטנציאליים אחרים

4. חנויות יישומים

ניתן להוריד את היישום DearMamma מפלטפורמות מקוונות ספציפיות ("חנויות יישומים"). בהקשר זה, מדיניות הפרטיות האינדיבידואלית של החנויות הללו תהיה בתוקף. שירותים בשימוש

Apple App Store: https://www.apple.com/app-store/;
מדיניות פרטיות: https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/

Google Play: https://play.google.com/store;
מדיניות פרטיות: https://policies.google.com/privacy

5. הודעות בדחיפה

בכפוף להסכמת המשתמשים, היישום DearMamma עשוי לשלוח למשתמשים הודעות בדחיפה. ההודעות הללו עשויות להופיע בפני המשתמשים גם אם הם אינם משתמשים ביישום. המשתמשים יכולים לשנות בכל עת את הגדרות קבלת ההודעות בדחיפה תוך שימוש בהגדרות הודעות המערכת של המכשיר.

6. נתוני יומן

ספק יישום ואתר זה אוסף ושומר מידע בקובצי יומן של שרתים ובאופן אוטומטי. הנתונים הללו משודרים אלינו באופן אוטומטי.
נתוני יומן אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת האינטרנט של המכשיר (IP), שם המכשיר, גרסת מערכת ההפעלה, תצורת היישום במהלך השימוש בשירות שלנו, תאריך ושעת השימוש בשירות וכן מידע סטטיסטי נוסף.

7. ספקי שירות

אנו עשויים לשכור את שירותיהן של חברות ובני אדם חיצוניים מהסיבות הבאות:

  1. לקידום ולשיפור השירות שאנו מציעים;
  2. כדי לספק את השירות בשמנו;
  3. כדי לספק שירותים הקשורים בשירות; או
  4. כדי לסייע לנו בניתוח אופן השימוש בשירות.

ברצוננו ליידע את משתמשי השירות על כך שהגורמים החיצוניים הללו יקבלו גישה לפרטים האישיים שלך אך ורק כמוגדר בסעיף 2.2.2 של מדיניות זו, כדי לבצע את המשימות המוקצות להם בשמנו. עם זאת, החברות והאנשים הללו מחוייבים להגן על הפרטים שלך והם מנועים מלחשוף או מלהשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

8. אבטחה

אנו מעריכים את האמון שנתת בנו כשסיפקת את הפרטים האישיים שלך, ומשום כך אנו שואפים ליישם אמצעים מקובלים ומסחריים כדי להגן עליהם. עם זאת, אף אמצעי להעברת נתונים דרך האינטרנט, או אמצעי אחסון אלקטרוני, אינו מאובטח בכל מאת האחוזים, ולא נוכל להבטיח אבטחה מוחלטת.

9. פרטיות קטינים

השירות שביישום ובאתר אינו מיועד לאף אדם מתחת לגיל 18. איננו אוספים במודע פרטים אישיים ומזהים של ילדים אשר גילם נמוך מ-18. אם נגלה כי ילד מתחת לגיל 18 סיפק לנו מידע, אנו נמחק מידע זה מהשרתים שלנו באופן מיידי. אם את הורה או משמורן וידוע לך שילדך סיפק לנו מידע, אנא צור עמנו קשר כדי שנוכל לנקוט בצעדים הדרושים.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף מדיניות זו בכל עת. המשתמשים יקבלו הודעה על שינויים במדיניות זו. השינויים ייכנסו לתוקף מייד לאחר פרסומם בדף זה.

11. זכויות המשתמשים

על פי הדרישות המשפטיות הרלבנטיות, למשתמשים עומדות הזכויות הבאות בנוגע לנתונים שלהם: הזכות להתנגד, הזכות למידע, הזכות למחיקת נתונים, הזכות לתיקון, הזכות לשידור נתונים והזכות להתלונן לגוף מפקח (תקנת ההגנה הכללית על נתונים של האיחוד האירופאי, או GDPR).

12. מחיקת נתונים

בהתאם לדרישות המשפטיות, הנתונים אותם אנו מעבדים יימחקו בהקדם האפשרי לאחר שהרשות שניתנה לעיבודם תבוטל או תחדל מלהיות בתוקף (לדוגמה מטרת העיבוד של הנתונים אינה חלה יותר ו/או אינה נדרשת).

13. יצירת קשר עמנו

אם יש לך שאלות או בקשות בנוגע למדיניות שלנו, באפשרותך ליצור עמנו קשר באמצעים הבאים

עדכון אחרון: 22. אפריל 2021

Choose your language

באתר אינטרנט זה נעשה שימוש בקובצי עוגייה כדי להבטיח שתיהני מחוויה מיטבית באתר |מדיניות פרטיות